Hasičský ples – SDH Rokytnice nad Rokytnou

bal

Neseďte doma a přijďte se pobavit. Odkaz na Fb událost: >>ZDE<<

PF 2016

PF 2016

Taneční zábava se skupinou MATADOR

matador

Příjďte se pobavit na taneční zábavu se skupinou MATADOR do Rokytnice nad Rokytnou. Jako host zahraje skupina: YETTI ROCK. Začátek akce: 20:00 hod. Vstupné do: 20:30 – 50,- kč od 20:30 – 80,- kč Odkaz na událost: facebook

Setkání Rokytnic ČR 2015

10478856_1129124957104856_3874552954900096854_o

Od 26. do 28. 7. 2015 se u nás uskutečnilo setkání Rokytnic ČR. V pátek se sešlo všech 5 Rokytnic a mohli jsme se začít bavit. Večer hrála na koupališti skupina Yetti rock a Noise. Sobotu jsme zahájili stolním tenisem a zápasem 1. FC Orlické hory a Vláry. Poté se konala soutěž štafet žen. Letošní rok […]

Posted in SDH

Výbor SDH

150

Výbor SDH Složení výboru: Starosta SDH – Petr Nováček Zástupce starosty SDH – Josef Herbrych Jednatel SDH – Martin Špaček Velitel JSDH – Štěpán Špaček Hospodář SDH – Jiří Dokulil Trenér mládeže – Aleš Chaloupka Referentka žen – Petra Dokulilová Referent mužů – Miroslav Novotný Člen výboru – Rostislav Musil   Členové revizní komise SDH: Předseda kontrolní a revizní rady – […]

Včely

srsen

Množství hmyzu v roji: včela medonosná – 10 až 100 tisíc kusů vosa – stovky až tisíce kusů sršeň – desítky až stovky kusů čmeláci – kusy až desítky kusů Včely Délka života včel: matka žije roky, dělnice měsíce, trubec týdny a žihadlo k bodnutí používá výhradně dělnice. Včelí roj – proč se rojí včely? […]

Hasící přístroje

hasicak_4fd5bf13e934d

Hasicí přístroj je jedním z věcných prostředků požární ochrany. Slouží především k operativnímu zdolávání požárů v počáteční fázi rozvoje. Podle druhu hasící látky dělíme hasicí přístroje na: vodní – hasící látkou je voda, která obsahuje potaš, který chrání proti zamrznutí; nelze s ním hasit elektrická zařízení pod napětím; má nejnižší účinnost; hasebním účinkem vody je […]

Co dělat v případě požáru

327489-original1-05h94

snažte se zachovat klid a jednejte s rozvahou pokuste se oheň uhasit – využijte hasící přístroje, hydrant na chodbách, kusy látek, apod. Do příjezdu jednotky se snažte, pokud je možno a nebude tím ohrožena Vaše bezpečnost, předejít dalšímu rozšíření ohně (odstraňte z dosahu požáru snadno hořlavé látky, použijte hasící přístroj apod.) a usnadnit další zásah. […]

Evakuace

evakuacni_zavaz

Co dělat, když bude nařízena evakuace Dodržujte pokyny správních úřadů, obcí, popř. zaměstnavatele, kteří organizují nebo zajišťují evakuaci. Dbejte pokynů k evakuaci osob nařízených velitelem zásahu. Dodržujte stanovené zásady pro opuštění bytu, vezměte si evakuační zavazadlo a dostavte se na určené místo. Při použití vlastních vozidel, dodržujte pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci. Zásady pro opuštění bytu, […]

Výstražné signály

Pneumatic_siren

  V ČR existují jen tři signály sirén, ale pouze jeden je pro varování obyvatel: Signál pro varování občanů: Tón sirény Délka tónu Název signálu Přehrátí signálu Kolísavý 140 vteřin Všeobecná výstraha Varovný signál „všeobecná výstraha“ je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech.  […]