Výbor SDH

150

Výbor SDH Složení výboru: Starosta – Petr Nováček Zástupce starosty – Aleš Chaloupka Jednatel – Martin Špaček Velitel JSDH – Milan Kašpárek Technik, mládež – Pavel Dokulil Hospodář – Jiří Dokulil Referentka žen – Šárka Klobasová Referent mužů – Tomáš Václavek Člen výboru – Josef Herbrych   Členové revizní komise SDH: Předseda revizní komise – František […]

Včely

srsen

Množství hmyzu v roji: včela medonosná – 10 až 100 tisíc kusů vosa – stovky až tisíce kusů sršeň – desítky až stovky kusů čmeláci – kusy až desítky kusů Včely Délka života včel: matka žije roky, dělnice měsíce, trubec týdny a žihadlo k bodnutí používá výhradně dělnice. Včelí roj – proč se rojí včely? […]

Hasící přístroje

hasicak_4fd5bf13e934d

Hasicí přístroj je jedním z věcných prostředků požární ochrany. Slouží především k operativnímu zdolávání požárů v počáteční fázi rozvoje. Podle druhu hasící látky dělíme hasicí přístroje na: vodní – hasící látkou je voda, která obsahuje potaš, který chrání proti zamrznutí; nelze s ním hasit elektrická zařízení pod napětím; má nejnižší účinnost; hasebním účinkem vody je […]

Co dělat v případě požáru

327489-original1-05h94

snažte se zachovat klid a jednejte s rozvahou pokuste se oheň uhasit – využijte hasící přístroje, hydrant na chodbách, kusy látek, apod. Do příjezdu jednotky se snažte, pokud je možno a nebude tím ohrožena Vaše bezpečnost, předejít dalšímu rozšíření ohně (odstraňte z dosahu požáru snadno hořlavé látky, použijte hasící přístroj apod.) a usnadnit další zásah. […]

Evakuace

evakuacni_zavaz

Co dělat, když bude nařízena evakuace Dodržujte pokyny správních úřadů, obcí, popř. zaměstnavatele, kteří organizují nebo zajišťují evakuaci. Dbejte pokynů k evakuaci osob nařízených velitelem zásahu. Dodržujte stanovené zásady pro opuštění bytu, vezměte si evakuační zavazadlo a dostavte se na určené místo. Při použití vlastních vozidel, dodržujte pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci. Zásady pro opuštění bytu, […]

Výstražné signály

Pneumatic_siren

  V ČR existují jen tři signály sirén, ale pouze jeden je pro varování obyvatel: Signál pro varování občanů: Tón sirény Délka tónu Název signálu Přehrátí signálu Kolísavý 140 vteřin Všeobecná výstraha Varovný signál „všeobecná výstraha“ je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech.  […]

Důležitá telefonní čísla tísňového volání

kopis

Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii chemického nebo průmyslového zařízení…), která ohrožuje osoby nebo majetek, okamžitě volejte číslo 150 (Hasičský záchranný sbor).     Při předávání zprávy uveďte: kde hoří co hoří své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte po skončení hovoru zavěste a čekejte na zpětný dotaz k ověření pravdivosti zprávy o požáru. Pomoc zdravotnické záchranné […]

Obecné zásady

varovani

Při ohrožení, o kterém můžete být vyrozuměni prostřednictvím sirén, zprávou v rozhlase, televizi, z tisku nebo hlášením místního rozhlasu, pojízdného rozhlasového vozu, megafonu a od spoluobčanů. Snažte se dodržovat následující zásady: Respektujte a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, místní rozhlas, vyhláška obecního úřadu, pokyny zaměstnavatele apod.). Nerozšiřujte poplašné a neověřené zprávy. Varujte […]

Naše Historie

1_1-160-160

Historie SDH od roku 2000 do roku 2010 Rok 2000 – 2005 SDH oslavil stopatnácté výročí založení. Tento rok se rozhodovalo o zakoupení starší stříkačky od sboru, který sídlil ve firmě BOPO. Nakonec bylo rozhodnuto, že se kupovat nebude. Zakoupily se pouze 3B a 4C hadice.Jako každý rok tak letos SDH pořádal tradiční ples. V roce […]

Současnost SDH Rokytnice nad Rokytnou

P9143476

Rokytnice nad Rokytnou je městys v okrese Třebíč, asi 5 km jihozápadně od Třebíče. Ke dni 3. 7. 2006 zde žilo 856 obyvatel. Sbor dobrovolných hasičů je nejstarší spolkem v obci a v současné době sdružuje na desítky členů. Díky příchodu mladých hasičů v posledních dvou letech výrazně vzrostla členská základna našeho sboru. SDH tedy v současné […]