/

Důležitá telefonní čísla tísňového volání

kopisZjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii chemického nebo průmyslového zařízení…), která ohrožuje osoby nebo majetek, okamžitě volejte číslo 150 (Hasičský záchranný sbor).

 

 

Při předávání zprávy uveďte:

  1. kde hoří
  2. co hoří
  3. své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte
  4. po skončení hovoru zavěste a čekejte na zpětný dotaz k ověření pravdivosti zprávy o požáru.

Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožujících život. Přivolává se prostřednictvím telefonu 155 (Zdravotnická záchranná služba).
Pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestního činu volejte telefonní číslo 158 (Policie ČR).

Nově je také možné telefonovat na mezinárodní linku s jednotným číslem 112.