/

Informace po skončení nouzového stavu

Informace z jednání Vedení Okresního sdružení hasičů Třebíč

Po skončení nouzového stavu v souvislosti s šířením onemocnění COVID – 19, jenž byl ukončen k 17.5.2020, a následném rozvolnění přijatých opatření SH ČMS, vedení OSH Třebíč sděluje:

Kancelář Okresního sdružení hasičů Třebíč a obchodního místa Hasičské vzájemné pojišťovny je otevřena v normálním režimu. Upřednostňujte předchozí telefonickou nebo mailovou domluvu termínu návštěvy.

Vyhodnocení soutěže PO očima dětí a mládeže: Okresní sdružení hasičů Třebíč provede vyhodnocení okresního kola v červnu 2020. Předání cen proběhne do 31.8.2020. Žádáme SDH, které ještě mají ve sborech vyhodnocené práce ze základního kola, ať je odevzdají do 1.6.2020

Školení vedoucích mladých hasičů a rozhodčích proběhne v podzimních měsících.

Hasičské soutěže a akce v roce 2020:

  • bez náhrady se ruší základní (okrsková), oblastní a okresní kola dospělých. Bylo zrušeno jarní kolo Hry PLAMEN a DOROSTU.
  • ruší se soutěže Okresní ligy hasičských soutěží (dospělých) a Okresní ligy mladých hasičů. V letošním roce nebudou okresní ligy vyhodnocovány. Pořadatelé jednotlivých soutěží se mohou dohodnout na možnosti uspořádat některý z jednotlivých závodů za předpokladu, že akce nesmí být v rozporu s jakýmkoliv aktuálním nařízením Vlády ČR, ministerstev či příslušných krizových štábů.
  • soutěže, oslavy SDH a ostatní akce pořádané SDH mohou být uspořádány, ale nesmí být v rozporu s jakýmkoliv aktuálním nařízením Vlády ČR, ministerstev či příslušných krizových štábů!
  • Šedesátky Vysočiny, které se měly konat ve Výčapech, jsou zrušeny bez náhrady.
  • Krajské kolo TFA: všech 5 závodů krajské ligy je zrušeno.

V Třebíči plánovaná rekreace zasloužilých hasičů Kraje Vysočina pro letošní rok byla zrušena bez náhrady.

Shromáždění delegátů SDH okresu Třebíč: předpokládaný termín – září 2020

Termín VI. sjezdu SH ČMS: 12.prosince 2020

Všechny výše uvedené akce nesmí být v rozporu s jakýmkoliv aktuálním nařízením Vlády ČR, ministerstev či příslušných krizových štábů.

V Třebíči dne 24.května 2020

Za vedení OSH Třebíč

Miroslav Ježek, starosta