/

Klozovice 2018

Letos se již pátým rokem, uskutečnilo táboření v Klozovicích pro mladé hasiče. Dne 15. 6. jsme se v 17 hodin sešli před hasičárnou a společně vyrazili směrem ke Klozovicím. Po příchodu jsme si postavili stany a připravili větve na táborák. Před večeří jsme se rozdělili do dvou skupin a hráli jsme první bojovku o vlajky.sdr

Po opečení špekáčků se děti učily házet diskem a pokoušely se šplhat po laně. Po setmění jsme hráli na kytary a zpívali. Kolem jedenácté hodiny však vybouchla nad loukou vesmírná loď piráta Maříka, který v ní měl schovaný vesmírný prach. Tak jsme se ho s dětmi vydali hledat.

dav

Druhý den po snídani se děti rozdělily do skupinek a obcházely stanoviště. Vedoucí si pro ně připravili střelbu z luku, určování topografických značek, morseovku, střelbu ze vzduchovky a vázání uzlů. Po obědě začalo čím dál víc hřát slunce, proto jsme si zahráli v pořadí druhou bitvu, a to vodní. Během pár minut byli všichni úplně mokří a příjemně zchlazení. Jenže v takovém počasí to moc nestačilo, a tak jsme šli ještě na koupaliště. Po návratu jsme našli v táboře schovaný dopis, ve kterém bylo napsáno, že pirát Mařík někde schoval poklad a děti se ho mají vydat hledat. Večer každý absolvoval stezku odvahy, nikdo se neztratil a další den dorazili všichni domů.