/

Naše Historie

Historie SDH od roku 2000 do roku 2010
Rok 2000 – 2005

SDH oslavil stopatnácté výročí založení. Tento rok se rozhodovalo o zakoupení starší stříkačky od sboru, který sídlil ve firmě BOPO. Nakonec bylo rozhodnuto, že se kupovat nebude. Zakoupily se pouze 3B a 4C hadice.Jako každý rok tak letos SDH pořádal tradiční ples. V roce 2002 byly nové volby do výboru SDH. Volby proběhly jednotlivě a všichni navrhovaní kandidáti byli jednomyslně zvoleni v tomto složení: starosta – Nováček Petr, náměstek starosty – Muška Oldřich, hospodář – Piálek Antonín, Jednatel – Kovář Jiří, členové Machovec Ludvík, Ježek Jaroslav, Kovář Pavel, Kašpárek Milan, Kašpárek Radek, Piálek Petr, Chaloupka Aleš. Členové revizní komise: Dokulil Jiří, Kašpárek Josef, Šplíchal Vlastimil. Bylo založeno družstvo JSDH. Všichni členové této jednotky museli projít přísnou lékařskou prohlídkou. Kašpárek Radek byl navržen na velitele JSDH. Byly zakoupeny další přilby a ochranné pomůcky pro JSDH. Každým rokem se provádí sběr železného šrotu za účelem zajištění činnosti SDH. SDH uspořádal zájezd členů a rodinných příslušníků do Hasičského muzea v Bechyni. SDH se každým rokem účastní všech okrskových, námětových cvičení a setkání Rokytnic. V roce 1995 jsme se rozloučili s našimi členy:, 2002 František Bartejs, 2004  Karel Špaček, 2005 Jaromír Papula.

Rok 2005 – 2010

SDH oslavil stodvacáté výročí založení. Výbor SDH byl doplněn o dva členy, Špačka Martina , který převzal funkci jednatele a o Svobody Františka. Proběhlo školení starostů a velitelů, kterého se zúčastnil jak starosta tak i velitel. Po dlouhé době se podařilo sestavit družstvo mladých požárníků. Největší zásluhu mají Chaloupka Aleš, Herbrych Josef, Dokulil Pavel , ale i další, kteří jim nezištně pomáhají. Kašpárek Radek z osobních důvodů odmítl dále dělat velitele JSDH. Velitele JSDH převzal Kašpárek Milan. Průběžně jsou nakupovány ochranné pomůcky pro zásahovou jednotku. Byla provedena výměna klíčů od Hasičské zbrojnice. Sbor zakoupil nové dresy jak mladým hasičům tak i družstvu mužů. Bylo zakoupené valníkové vozidlo IVECO 29L 11D (4×2), které je po přestavbě určené k přepravě osob, záchranných prostředků a výbavy na místo zásahu. Po převzetí  zásahového vozidla IVECO bylo prodáno vozidlo DA 12 –  AVIA  A 30, které nám sloužilo celých 20 let. Dále byla jednotka vybavena vodním čerpadlem HERON EPH 80, které se uplatní při čerpání v zatopených oblastech. V naší jednotce je používané pro sportovní účely. Každý rok se naše družstva, jak mužů tak i žáků zúčastňují všech organizovaných cvičení. I v těchto letech SDH pořádalo zájezdy jako do sklípku na burčák, do Dalešic na pivko nebo pouťové posezení s dechovkou. V roce 2009 p. Martin Špaček zavedl pro SDH webové stránky, na kterých si může každý přečíst vše od vzniku až po dnešek o činnosti sboru.   Členové, kteří nás v těchto letech opustili: 2007 Dokulil Antonín, 2007 Piálek Antonín, 2008 Špaček Kamil, 2009 Stodola Ladislav.

Historie SDH od samotného vzniku do roku 2008

Naše obec se může pyšnit tím, že zdejší hasičský sbor je jedním z nejstarších na Třebíčsku.

Vznik SDH

Vznikl v roce 1886 a jeho zakladatelem byl učitel František Krška. Jeho prvním předsedou se stal učitel – František KOPEČEK, náčelník – František AUER a jednatel – František KRŠKA. V roce 1986 zakoupil sbor za 900 zlatých stříkačku  berlovku, několik hadic a čtyři žebříky. Stříkačka sloužila až do roku 1941. Činnost sboru byla narušena 1. světovou válkou. Po válce stáli v čele sboru například Karel Špaček nebo Antonín Bohm a hlavní činností byly zásahy u požárů ( v této době se moc necvičilo). K dalšímu rozvoji sboru přispěla nová technika. Byla zakoupena výkonná motorová stříkačka od firmy VYSTRČIL z Telče. Práci sboru přerušila 2. světová válka. Do této doby není více zpráv – ztráta kroniky

Rok 1945 – 1960

Funkcionáři – Vejmelka Václav, Horký Antonín, Kuthan Jiljí, Špaček Augustýn, Václavek Josef, Tomek Josef, Nováček Cyril, Dokulil Matěj. Od roku 1946 vlastnil sbor motorové vozidlo – šlo o vůz MERCEDES z válečné kořisti, který si nadšení hasiči upravili pro své potřeby, a stříkačkou značky VYSTRČIL. Požární zbrojnice byla v místech, kde dnes stojí nová RADNICE.

Rok 1960 – 1975

Funkcionáři – Dokulil Matěj, Špaček Jaroslav, Tomek Josef, Špaček Augustýn, Žádný Jaroslav, Stodola Ladislav. Piálek Jaroslav, Piálek Antonín. Technické vybavení sboru se zdokonalilo zakoupením vozidla TATRA 805 a stříkačky PPS-12, požární zbrojnice byla v budově barvírny. Každý rok pořádá SPO ples. V roce 1984 nás opustil dlouholetý člen a bývalý velitel Jaroslav Špaček.

Rok 1975 – 1985

Funkcionáři – Pokorný František. Nedvědický Ladislav, Špaček Ladislav, Špaček Kamil, Piálek Antonín, Hobza Mojmír, Morkus Rostislav, Ježek Antonín, Bartejs Milan, Ježek Jaroslav. Od roku 1980 byl každý rok pořádan KARNEVAL NA KOUPALIŠTI a sběr železného šrotu. Technika:  nákladní automobil ROBUR (do roku 1995) a stříkačka PPS 12, v roce 1980 byla zakoupena Cisterna CAS 25.

Rok 1985 – 1990

Složení výboru: předseda – Pokorný František, místopředseda –  Dokulil Matěj, referent -Papula Jaroslav, prevence – Špaček Karel, velitel – Špaček Kamil, jednatel – Kovář Jiří. organizační referent – Morkus Rostislav, kronikář – Ježek Antonín, referent CO – Bartejs Milan, vedoucí mládeže – Piálek Antonín, hospodář – Hakl Josef. Založeno družstvo mladých požárníků. Okrskových a oblastních soutěží se vždy účastnilo družstvo nad 35 roků a družstvo mladších. Společně pak všech námětových cvičení a soutěží o různě poháry. 17.5.1986 jsme se zúčastnili okrskové soutěže, kde mužstvo mladších skončilo na sedmém místě a mužstvo starších vyhrálo a postoupilo do oblastního kola, kde se umístili na třetím místě.
Dne 21.6.1986 SPO oslavil 100 let založení HASIČSKÉHO SBORU. Na oslavu byly pozvány sbory našeho okrsku Čechočovice, Markvartice, Chlístov, Stařeč a Mastník,  hosté z Římova a Čáslavic. Byli zde také přítomni zástupci OV SPO, MV SPO a OV NF. Oslava začala námětovým cvičením, při kterém byla vyzkoušena dálková doprava vody z koupaliště až na Sokolskou zahradu, kde byl zapálen oheň. Od vyhlášení poplach do uhašení ohně uběhlo 25 minut. Po skončení námětového cvičení se seřadil průvod, který šel na koupaliště, kde tajemník MNV Jaromír Papula přednesl projev o vzniku a činnosti SPO v Rokytnici. Potom byly zasloužilým členům předány Věrnostní medaile a vyznamenání za aktivní činnost a zásluhy. Nakonec předvedly požární útvary z Třebíče a Boroviny ukázky moderní techniky. Celkem se oslav zúčastnilo 105 požárníků.
3.1.1987 se uskutečnilo okrskové cvičení v Chlístově, kde mužstvo mladších necvičilo a starší se umístily na pátém místě. Na výroční členské schůzi byl zvolen nový výbor ve složení: předseda František Pokorný, místopředseda Rostislav Morkus, referent prevence Ludvík Machovec, velitel Kamil Špaček, jednatel Jiří Kovář, hospodář Josef Hakl, referent mládeže Jaroslav Machoň. Bylo založeno družstvo žen a referentkou byla Anna Štorková. Družstvo žáků se zúčastnilo soutěže PLAMEN. Na  okrskové soutěži ve Starči jsme skončili na čtvrtém místě. V roce 1988 hasiči zasahovali u hoření lesa a dvakrát hoření uhlí ve sklepě. Na okrskovém cvičení v Mastníku jsme obsadili čtvrté místo a zúčastnili jsme se námětového cvičení , které bylo vyhlášeno požárním poplachem. V roce 1985 nás opustili Jaroslav Žádný a Ladislav Špaček ml. Končí tradice pořádání KARNEVALU NA KOUPALIŠTI.

Rok 1990 – 1995

Účast na soutěži v Markvarticích , kde obě družstva skončila shodně na čtvrtém místě. 10.8.1991 oslava 105.výročí založení HASIČSKÉHO SBORU. Oslava proběhla na koupališti, kde se soutěžilo v požárním útoku. Po skončení soutěže předal předseda OV  SDH vyznamenání a Věrnostní medaile zasloužilým členům sboru. Další požár byl zjištěn na poli, kde hořela sláma. Rok 1992 jsme Hasičskou zbrojnici přestěhovali do objektu RADNICE a zakoupení požárního vozidla AVIE. Na valné hromadě 20.12.1992 byl zvolen nový výbor ve složení: starosta Jaroslav Ježek, jednatel Jiří Kovář, hospodář Josef Hakl, velitel Kamil Špaček, místostarosta Rostislav Morkus. Zasloužilí hasiči, kteří nás opustili: Matěj Dokulil 1991, Josef Václavek 1992, Augustýn Špaček 1992, Stanislav Carda 1994, Milan Bartejs 1994, Ladislav Špaček 1995, Oldřich Grym 1995.

Rok 1995 – 2000

Po dohodě se starostou obce bylo zrušeno vozidlo Robur. Bylo vyhlášeno námětové cvičení do obce Římov. Likvidace požáru lesa v Markvarticích. Účast na okrskovém a oblastním cvičení. Dne 22.6.1996 SPO oslavil 110 let založení HASIČSKÉHO SBORU. Tradičně byl pozván celý okrsek a hosté z Římova, Kojetic a Čáslavic. Po zahájení a projevu byla provedena soutěž družstev a ukázka staré techniky sboru SDH z Heraltic. Zasloužilí členi, kteří nás až do dnešního dne opustili: Jaroslav Holík 1997, František Bartejs 2002, Karel Špaček 2004, Jaromír Papula 2005, Antonín Piálek 2007, Kamil Špaček 2008.

 

Citace z kroniky sboru 1988-1998

V 60. letech 19. století byly ve větších městech zakládány první hasičské sbory. První hasičský sbor v okolí byl založen v r. 1868 v Třebíči. Byl složen z Čechů a Němců. V roce 1874 byl do Brna svolán I. sjezd českého hasičstva. Postupně docházelo k zakládání dalších sborů.

V hasičské kronice je na straně 563 zmínka o založení našeho sboru. V naší obci Rokytnice n./Rok. byl založen hasičský sbor v r. 1886 a prvním zakladatelem jeho byl František Krška, učitel. Sbor měl stříkačku dvouproudní, berlovku, hadice a 4 žebříky v úhrnné ceně 1082 zl. a zúčastnil se po dobu trvání patnácti požárů.

Činnost sboru byla narušena I. světovou válkou, kdy většina hasičů narukovala. Po učiteli Kopečkovi byl dalším předsedou Špaček Karel, náčelníkem do roku 1931 Böhm Antonín. V tomto roce dochází ke generační výměně funkcionářů. Na práci funkcionářské se podílejí Kuthan Jiljí, Horký Antonín, Nováček Cyril, Zerzánek Augustin a jiní. Dle ústního sdělení hasiči mnoho necvičili. Důvodem bylo to, že jejich početní stav nebyl velký, dále proto, že ruční stříkačka, ketrá byla k dispozici, využívala síly 8 statných mužů, po čtyřech z každé strany. Při požárech se našlo vždy dost ochotných pomocníků k pumpování vody. Při cvičeních nechtěl nikdo tuto namáhavou práci vykonávat.

K dalšímu rozvoji hasičů přispěla nová technika. Náš sbor vlastnil koncem 40. let ruční stříkačku s pomocným spalovacím motorem. V roce 1941 byla od firmy Vyskočil z Telče zakoupena výkonná motorová stříkačka.

Vznik protektorátu poznamenal hasičské sbory organizačně. Ke cti tehdejších členů bylo to, že i přes obtíže práce neustávala a rovněž to, že v řadách hasičů nebyl žádný zrádce nebo kolaborant. Po roce 1945 byli hlavními funkcionáři Václavek Josef, Horký Antonín, Vejmelka Václav, Kuthan Jiljí, Špaček Augustin, Tomek Josef, Dokulil Matěj, Nováček Cyril. Od roku 1946 vlastnil požární sbor motorové vozidlo. Byl zakoupen automobil Mercedes. Šlo o vozidlo z válečné kořisti, které bylo nadšením tehdejších členů upraveno pro požárnické účely a velmi dobře sloužilo i pro jiné důvody a potřeby.

V 60. letech velmi dobře pracují tito členové – Dokulil Matěj, Špaček Jaroslav, Tomek Josef, Špaček Augustin, Špaček Ladislav, Žádný Jaroslav, Stodola Ladislav, Piálek Jaroslav a Piálek Antonín a další. Samozřejmě došlo ke zdokonalování požární techniky, sbor vlastnil vozidlo T-805, byla zakoupena stříkačka PPS-12, automobil Robur. Požárníci se zúčastňují soutěží, podílejí se na veřejném životě, udržují techniku.