Novinky

Přenosná motorová stříkačka PS 12

ps12

Přenosná motorová stříkačka PS 12 je hasičská stříkačka, určená pro Jednotky požární ochrany. Slouží k provedení zásahu od vodního zdroje na malé požáry nebo jako čerpadla pro doplňování cisteren. Je tvořena motorovou jednotkou, odstředivým jednostupňovým čerpadlem z lehkých slitin, plynovou vývěvou na spálené plyny a rámem, uzpůsobeným k přenášení stříkačky a ustavení na pevný terén. […]

Cisternové vozidlo CAS 25 Š 706 RTHP

cas25

CAS 25 se skládá z podvozku Škoda 706 RTHP s prodlouženou kabinou pro řidiče a sedm členů osádky, nádrže na vodu, čerpacího zařízení, pěnotvorného zařízení a účelové karosérie, která tvoří současně skříně pro požární příslušenství a čerpací zařízení. Zkrácené označení CAS 25 RTHP – znamená, že se jedná o cisternovou automobilovou stříkačku s jmenovitým průtokem […]

Vozidlo DA/IVECO 29L 11D (4×2)

iveco_upr

Vozidlo je určené k přepravě osob a záchranných prostředků a výbavy na místo zásahu. Je účelově vybaveno požárně – technickým příslušenstvím a výbavou, která umožňuje účelně zasahovat v případě technických havárií, silničních nehod i požárů. Jde o dopravní automobil hmotnostní třídy L, s podvozkovou častí kategorie 1 pro silniční provoz (dále jen „DA“). DA splňuje […]

ELEKTROCENTÁLA HERON EGM 60AVR-3 6000W 13HP benzínová

staen soubor

Tento model elektrocentrály je díky své kvalitní konstrukci, třífázovému generátoru a příznivé ceně určen především na napájení svařovacích agregátů a případně jako zdroj elektrické energie pro mobilní serbisní střediska. K této elektrocentrýle je možné připojit svařovací agregáty napájené napětím 400V do max. příkonu 5,0kW/400V. ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE počet fází: 3 napětí / frekvence: 400V/50Hz a 230V/50Hz výkon […]

plovoucí čerpadlo Niagara

niagara-web

Agregát je určen jako zásahoVý technický prostředek požární ochrany používaný zejména k plnění cisternových automobilových stříkaček z přírodního zdroje, k odčerpávání vody ze zatopených prostor a k nouzovému hašení. Agregát může čerpat i znečištěnou vodu s nečistotami o velikosti zrna do průměru 10 mm. Je schopen dočerpat až do minimální výšky 20 mm. Může pracovat […]