/

Sezóna 2009

Na podzim roku 2008 proběhl úspěšný nábor mladých hasičů. Ti pak během zimních měsíců trénovali a seznamovali se se vším co je potřeba k hasičskému sportu.Na jaře jsme utvořili dvě družstva a začalo se s tvrdšími tréninky. Mladší žáci cvičili ve čtvrtek, starší žáci pak v pondělí a ve čtvrtek, soutěže se konali v sobotu nebo v neděli.

13. června 2009 jsme se vydali na svou první hasičskou soutěž do Vladislavy. Nikdo nepočítal s výrazným umístěním a každý doufal, že si neuřízneme ostudu. Proto bylo obrovským překvapením, když mladší žáci skončili na 10. místě a starší na překrásném 3. místě z 36 mužstev!Na dalších soutěžích se naše družstva pohybovala vždy kolem 10 místa z přibližně 40 mužstev. Musím říct, že nám nikde neudělali ostudu a jsme na ně za letošní výkony právem pyšní.vladislav 2009

Kromě soutěží a tréninků jsme letos pro naši mládež uspořádali táboření v Klozovicích, které se i přes nepřízeň počasí velmi vydařilo. Děti i dospělí zde strávili velmi pěkné chvíle a už se těšíme, že si to za rok zopakujeme.V současné době se do hasičů hlásí noví členové a vypadá to, že na jaře budeme mít už 3 závodní týmy. V současnosti máme přes 20 mladých hasičů.

Na závěr chci poděkovat všem vedoucím, kteří mi s vedením žáků pomáhají a bez nichž by tato časově velmi náročná aktivita byla jen těžko zvládnutelná. Jsou to Pavel Dokulil, Jiří Dokulil a Josef Herbrych.

A hodilo by se poděkovat za trpělivost a toleranci také našim manželkám.  Děkujeme.

Aleš Chaloupka