/

Sezóna 2011

 Letošní rok 2010-11 byl pro požární sport v naší vesnici velmi úspěšný. Kromě již fungujících družstev mladších a starších žáků letos nově vzniklo také družstvo žen a  družstvo mužů bez omezení. Tito nový členové a závodníci tak výrazně posílili naší členskou základnu a velmi rychle se zapojili do činnosti jak sportovní, tak i organizační a napomáhají tak dobrému chodu činnosti celého sboru.

Teď k našim žákům! Letošní sezona byla velice zdařilá. Máme už tři mužstva.

Mladší žáci B (soutěžilo 8 žáků) ve věku kolem 6 ti let byli na dvou závodech. Nijak výrazně se neumístili, ale alespoň nabrali několik zkušeností.

Mladší žáci A (soutěžilo 7 žáků) odjeli všechny závody. Z patnácti soutěží si odvezli 10 pohárů (byli 1x na prvním místě, 3x na druhém a 5x na třetím místě.

V celkovém pořadí okresní ligy se ze všech týmů umístili na vynikajícím třetím místě a odvezli si nejcennější desátý pohár.liga 2011

Družstvo starších (soutěžilo 7 žáků) má za sebou  3 zasloužená vítězství – (2 druhá, 1 třetí a 2 čtvrtá místa). V celkovém pořadí okresní ligy se ze všech týmů umístili na krásném sedmém místě.

Nezbývá mně než všem našim mladým hasičům poděkovat za velmi krásnou a úspěšnou sezónu. Kromě soutěží a tréninků jsme i tento rok pro naši mládež už po třetí uspořádali víkendové táboření v Klozovicích. Letos vyšlo počasí a tak máme na co vzpomínat!

O hasičský kroužek je v Rokytnici mezi dětmi veliký zájem. Neustále se hlásí noví členové. Z časových a organizačních důvodů jsme byli nuceni stanovit věkovou hranici pro přijetí dětí do kroužku na 7 let. K dnešnímu dni máme 24 členů mladých hasičů. Trénují je A. Chaloupka, P. Dokulil a J. Dokulil.

Aleš ChaloupkaStařeč