/

Sezóna 2016

I přes velkou snahu se nepodařilo ženám oživit družstvo a začít znovu aktivně sportovat. Jeli pouze na pár závodů. Na okrskovou soutěž do Mastníka, kde se umístily na druhém místě a na oblastní kolo do Markvartic, kde skončily čtvrté.

Poté dvě pohárové soutěže. Jedna v Rokytnici nad Vlárou a druhá na oslavách založení našeho hasičského sboru, kde se také plně zapojily do organizace.20160626_122450

Na jednom ze soustředění je napadl plán: sestavit smíšené družstvo chlapců a dívek. V tomto složení vyjeli pouze na jednu soutěž, a to do Kožichovic. Bylo to v tomto složení: Dokulilová Martina, Ryglová Petra, Dokulilová Petra, Ferdová Michaela, Václavek Tomáš, Vojtíšek Jan a Musil Rostislav. Žádný velký úspěch to nebyl, ale náladu si zkazit nenechali, a proto by rádi v tomto složení pokračovali i další sezónu.

Díky patří všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomáhali s hasičskou činností a hlavně Petru Herbrychovi, který nafotil letošní kalendář.