/

Současnost SDH Rokytnice nad Rokytnou

Rokytnice nad Rokytnou je městys v okrese Třebíč, asi 5 km jihozápadně od Třebíče. Ke dni 3. 7. 2006 zde žilo 856 obyvatel.

umistenirokytnice

Sbor dobrovolných hasičů je nejstarší spolkem v obci a v současné době sdružuje na desítky členů. Díky příchodu mladých hasičů v posledních dvou letech výrazně vzrostla členská základna našeho sboru. SDH tedy v současné době čítá  62 členů, z toho 17 mladých hasičů.

Mezi jeho hlavní činnosti patří zejména spolupráce s obcí oblasti působnosti zásahové jednotky obce, údržba techniky, požární sport a požární prevence. Samotná organizace je tradičním pořadatelem společenských akcí v obci, pravidelně je obohacuje populárním hasičským plesem, kromě toho členové často pomáhají ostatním místním spolkům s organizováním různých dalších akcí.

Co se týče techniky, máme k dispozici cisternové vozidlo CAS 25 a vozidlo DA-12 AVIA. To však bude v nejbližší době nahrazeno vozem novým, a sice automobilem IVECO, přestavěné pro hasičské účely. Dále SDH využívá stříkačky PS 12, PS 18 (na sport) a proudové čerpadlo Heron EPH 80. Pro případ náročnějších zásahů jsou připraveny i čtyři dýchací přístroje.


phoca_thumb_l_P1090115 P9143476
Na poli sportovním od starších postupně přebírají štafetu mladí hasiči – a nutno podotknout, že úspěšně. Sestavena jsou dvě družstva, starší a mladší žáci, která vyjíždí na soutěže v požárním sportu do širokého okolí. Družstvo mužů se sice již neúčastní tolika klání jako dřív, pokud však souteží, většinou se umístí na předních místech.


P6272791 phoca_thumb_l_DSC09172