/

TFA 2015 – Rokytnické galeje

11737842_10203303947717911_1846863030848646286_n

SDH Rokytnice nad Rokytnou pořádá ve spolupráci s místními organizacemi a městysem Rokytnice nad Rokytnou III. ročník soutěže Rokytnické galeje v modifikaci disciplín TFA.

Soutěže se mohou zúčastnit jen příslušníci HZS ČR, zaměstnanci podniků a členové JSDH. Každý soutěžící startuje na vlastní nebezpečí. Zdravotní způsobilost stvrdí podpisem při prezentaci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·

Termín:                               8.8.2015

Místo:                  hasičská dráha na koupališti v Rokytnici nad Rokytnou

Přihlášení:          do 2.8. na emailu hasickyrokytna@gmail.com nebo tel.: 725240446 nebo 723077156.

Startovné:          150 Kč, v ceně je občerstvení

Časový harmonogram:                 prezence                            08:30 – 09:00

seznámení s tratí             09:00 – 09:15

zahájení soutěže            09:30

 

Poznámky:         počet účastníků je omezen na 60

zdravotní pomoc je zajištěna

startovní listinu seřadí pořadatel

časoměřiče a rozhodčí zajistí pořadatel soutěže

 

Soutěžní kategorie:        muži do 29 let

muži 30-39 let

muži nad 40 let

ženy

 

 

 

PŘIHLÁŠENÍ

 

Přihlášky prostřednictvím emailu nebo telefonu přijímáme pouze do 2.8. Do přihlášky je nutno uvést:

 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • název vysílající organizace
 • kontakt

 

Každý soutěžící dostane potvrzení o registraci přihlášky. Pokud tento email neobdržíte, kontaktujte nás na tel. 725 240 446 nebo 723 077 156.

 

VÝSTROJ SOUTĚŽÍCÍCH

 

ŽENY

 • triko s krátkým nebo dlouhým rukávem
 • ochranný oděv pro hasiče – třívrstvý kabát s odnímatelnou vložkou
 • kalhoty PSII
 • zásahová přilba
 • sportovní obuv
 • pracovní rukavice (pro technický zásah, ne zahradní rukavice)

 

MUŽI

 • triko s krátkým nebo dlouhým rukávem
 • kompletní třívrstvý zásahový oděv  s odnímatelnou vložkou
 • zásahová přilba
 • zásahová obuv (kanady)
 • pracovní rukavice (pro technický zásah, ne zahradní rukavice)

 

Při nepříznivých klimatických podmínkách bude povoleno vyndání vložek ze zásahových obleků. Rozhodne pořadatel na místě.

 

TECHNICKÉ PROSTŘEDKY

 • hadice B, proudnice
 • hammer box, kladivo 20 kg (ženy 8 kg)
 • barely 25 kg (ženy 15 kg)
 • pneumatiky na přetáčení
 • lešení s plošinou, závaží na laně 15 kg (ženy 10 kg)
 • tunel
 • figurína 80 kg (ženy 50 kg)
 • box na hadici, hadice B
 • bariéra 2 m (ženy 70 cm)

 

Dýchací přístroje zajistí pořadatel.

 

POPIS TRATĚ ŽENY

 

 • uchopí 4 nezavodněné hadice B i s proudnicemi a poté je rozvine na vzdálenost 35 m a odloží na vyznačenou metu, ruce se dotknou podložky
 • provede 40 úderů kladivem (8 kg) do hammer boxu (noha nesmí být opřená o hranu)
 • vystoupí na lešení a pomocí ručkování vytáhne závaží (10 kg), při sestupu dolů šlápne na poslední příčku
 • překoná 2 m bariéru
 • přetočí  4x pneumatiku
 • přenese 2 barely (2x 15 kg na vyznačenou vzdálenost)
 • proleze tunelem (povoleno přizvednutí hrany tunelu)
 • smotá hadici B do kotouče půlspojkou dovnitř a uloží ji do boxu tak, aby žádnou částí nevyčnívala ven
 • uchopí zezadu figurínu (50 kg) Raitekovým úchopem a přemístí na vyznačenou metu (20 m)
 • doběh do cíle

 

Závodníci absolvují trať s dýchacím přístrojem pouze jako zátěží.

 

POPIS TRATĚ MUŽI

 • uchopí 6 nezavodněných hadic B i s proudnicemi a poté je rozvine na vzdálenost 50 m a odloží na vyznačenou metu, ruce se dotknou podložky
 • provede 60 úderů kladivem (20 kg) do hammer boxu (noha nesmí být opřená o hranu)
 • vystoupí na lešení a pomocí ručkování vytáhne závaží (15 kg), při sestupu dolů šlápne na poslední příčku
 • překonání bariéry
 • přetočí  4x pneumatiku
 • přenese dva barely (2 x 25 kg ) na vyznačenou vzdálenost
 • proleze tunelem (povoleno přizvednutí hrany tunelu)
 • smotá hadici B do kotouče půlspojkou dovnitř a uloží ji do boxu tak, aby žádnou částí nevyčnívala ven
 • uchopí zezadu figurínu (80 kg) Raitekovým úchopem a přemístí na vyznačenou metu
 • doběh do cíle

 

Všichni závodníci absolvují trať s nasazeným dýchacím přístrojem pouze jako zátěží.

 

DISKVALIFIKACE

Nesplnění nebo nedodržení dílčího prvku je řešeno diskvalifikací. Důvody pro diskvalifikaci:

 • nedotažení hadic na metu, odhození proudnic, nedotknutí se podložky
 • nedodržení počtu úderů
 • seskočení z lešení nebo sklouznutí po bočnici žebříku z druhé nebo vyšší příčky, seskočení, nevytažení zátěže na lešení
 • nepřekonání bariéry
 • neprolezení tunelu
 • nedotažení figuríny jiným způsobem (vlečení za hlavu, nohy atd.), nedotažení do vyznačené mety
 • upuštění jednotlivých prostředků viz výše – všechny nutno položit
 • rozepnutí nebo odložení jakékoliv součásti výstroje
 • nesportovní chování

 

UPŘESNĚNÍ

Při podání protestu bude složena finanční částka (kauce) v hotovosti ve výši 1 000 Kč, kde bude v případě uznání vrácena. Jinak propadá pořadateli. Protest se podává písemně hlavnímu rozhodčímu do 15 min po doběhu posledního soutěžícího. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu trati a pravidel.

 

Na vaši účast se těší SDH Rokytnice nad Rokytnou společně s organizátory soutěže.