/

Výstražné signály

 

sirna2

V ČR existují jen tři signály sirén, ale pouze jeden je pro varování obyvatel:

Signál pro varování občanů:

Tón sirény Délka tónu Název signálu Přehrátí signálu
Kolísavý 140 vteřin Všeobecná výstraha

Varovný signál „všeobecná výstraha“ je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech.  Obyvatelstvo je následně informováno např. rozhlasem, televizí, místním rozhlasem, tzv. mluvícími sirénami, vozidly složek integrovaného záchranného systému nebo jiným způsobem o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat.

 

vystrah1

Signál Požární poplach pro vyhlášení poplachu jednotkám požární ochrany :

Tón sirény Délka tónu Název signálu Přehrátí signálu
Přerušovaný 60 vteřin Požární poplach

Je vyhlašován přerušovaným tónem sirény a napodobuje hlas trubky troubící tón „HOŘÍ,“HO-ŘÍ“ po dobu jedné minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón).  Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany.

vystrah2

Signál Zkouška sirén

Tón sirény Délka tónu Název signálu Přehrátí signálu
Nepřerušovaný 140 vteřin Zkouška sirén

vystrah3

Ověřování provozuschopnosti systému varování a vyrozumění se provádí každou první středu v měsíci ve 12 hodin v poledne akustickou zkouškou koncových prvků varování zkušebním tónem (nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 vteřin). V případě mluvících sirén také slovy „TOTO JE ZKOUŠKA SIRÉN“.